Otaxilaisten tyytyväisyys tärkeää

Me kysyimme, Otaxilaiset vastasivat!

Otaxi Oulussa halusimme kartoittaa sopimusyrittäjiemme ja kuljettajiemme tämänhetkistä sitoutumista ja tyytyväisyyttä yhtiön palveluita kohtaan kyselyn avulla. Kannustaaksemme mahdollisimman monen Otaxilaisen kertomaan mielipiteensä, osallistuneiden kesken arvottiin ystävänpäivän kunniaksi WEBASTO sähköauton latauslaite. Kiitos kaikille osallistujille, jokaisen mielipide on meille tärkeä!

Brändiuskollisuuden mittariksi valittiin NPS kysely, jota käytetään kattavasti ja maailmanlaajuisesti suositteluhalukkuuden mittaamisessa. Samanlainen NPS kysely on tällä hetkellä käynnissä myös asiakkaillemme, ja kyselyä tullaan toistamaan ja tarkastelemaan säännöllisin väliajoin.

Otaxilaisten arvonnassa onnetar suosi kuljettajaamme Terhi Kaakista. Suuret onnittelut Terhille!

Otaxin kuljettaja Terhi Kaakinen voitti brändiuskollisuuskyselyssä arvontavoittona olleen sähköauton latausaseman.

Otaxi brändiä yrittäjämme ja kuljettajamme kuvailivat mm. seuraavasti: ”Laadukas ja luotettava toimija”, ”Luotettava, täsmällinen ja tunnettu asiakaspalvelu”, ” Vahva, näkyvä ja uskottava brändi, jolla on selkeät arvot ja laatukriteerit”, ”Vahva tunnettu brändi johon ihmiset luottavat”.

Yhtiössä meille on ensisijaisen tärkeää, että kuljettajamme ja sopimusyrittäjämme näkevät edustamansa yrityksen positiivisessa valossa ja ovat ylpeydellä Otaxilaisia! Vastauksista kävi ilmi, että Otaxilaiset kokevat yhtiön halun kehittyä ja näkevät sitä johdettavan ammattitaitoisin ottein. Yhtiötä pidettiin myös vahvana peilaten markkina-asemaan Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi yhtiötä pidettiin yrittäjäystävällisenä, mikä Oulun Aluetaksin johdossa ja toimistolla otettiin kiitollisina vastaan.

Palautteiden perusteella Otaxin brändin alla työskentelyä pidettiin erittäin hyvänä ja työpaikkana kokonaisuudessaan sellaisena, johon kuljettajat uskaltavat luottaa; ”Jos alalle haluaa suuntautua, Otaxi on tällä toimialueella ainoa oikea vaihtoehto. Vahva brändi ja järkevin tuotto”. ”Otaxi on ainoa taksiyhtiö mitä uskallan suositella niin alasta työskentelystä kiinnostuneille, kuin asiakkaillekin.”

Myös työkavereita ja taksinkuljettajan työtä ylipäätään pidettiin arvossa: ”Mahtavat työkaverit, paljon ja monipuolisesti kyytejä”, ”Mukavaa hommaa, näkee maisemia ja tapaa mukavia ihmisiä, joiden kanssa keskustellessa pysyy ajanhermolla!”.

Taksinkuljettajantyö on monipuolista ja sopii niin sivu-, kuin päätyöksikin. Hyviä, asiakaspalveluhenkisiä kuljettajia tarvitaan aina lisää ja niistä onkin ajoittain jo pulaa. Toivotammekin joukkoomme uudet kuljettajat lämpimästi tervetulleiksi! ”Loistavaa yhteishenkeä, mahdollisuuksia tavata mielenkiintoisia ihmisiä, monipuolinen ja vapaa työnkuva, mahdollisuus hyvään palkkaan ja toimiva sekä kehittyvä välitysyhtiö hyvillä arvoilla ja asenteella!”

Otaxi Oulun strategian mukaisesti tulemme jatkossakin säännöllisesti selvittämään ja seuraamaan sopimusyrittäjiemme ja kuljettajiemme sitoutumista ja tyytyväisyyttä yhtiön palveluita kohtaan. Ensimmäiseen brändiuskollisuuskyselyyn saimme vastauksia 117 kappaletta ja suositteluindeksiksi huikeat 83! Suuri kiitos vielä kaikille vastanneille! Tästä on hyvä lähteä kehittämään toimintaa ja palveluja eteenpäin – yhdessä.

Hyviä, asiakaspalveluhenkisiä kuljettajia tarvitaan aina lisää, toivotammekin uudet kuljettajat lämpimästi tervetulleiksi Otaxiin!