Alkuvuoden ansioitunut kuljettaja palkittu

Otaxin laatulupaukseen kuuluu tärkeimpänä kohtana ensiluokkainen palvelukonsepti. Toimivan, laadukkaan palvelukonseptin toteuttamisessa taksinkuljettajat ovat tärkeimmässä roolissa. Tämän vuoksi haluammekin palkita asiakaspalvelussa erityisen ansiokkaasti suoriutuneita kuljettajiamme. Parhaat palautteet asiakaspalvelun onnistumisesta saamme suoraan asiakkailtamme, ja jokaista palautetta arvostamme kovasti. Palautteiden avulla toimintaa voidaan kehittää, palkita hyviä onnistumisia sekä tarjota lisäkoulutusta tämänkaltaisen tarpeen noustessa esille.

Yhteistyössä 02 Taksin kanssa olemme käyneet läpi alkuvuoden 2022 kuljettajapalautteet. Mobiilisovelluksessa palautetta voidaan antaa numeroasteikolla, jonka lisäksi mm. kuljettajan asiakaspalvelutaitoa ja liikennekäyttäytymistä voi erikseen kiittää tai mainita huomatuista puutteista.

Palautteiden perusteella Otaxi Oulun laadunvalvonta pääsi palkitsemaan OTAXI auton 43 kuljettajana toimivan Juha Mämmin, jonka saamat palautteet olivat erinomaisia. Auton yrittäjänä toimii Liisa Mämmi. Kiitos Juhalle ammattimaisesti, hyvin ja ystävällisesti hoidetusta asiakaspalvelusta!

Kuvassa vasemmalta Otaxin laadunvalvoja Harri Alasuutari sekä kuljettaja Juha Mämmi.

Juhalle ojennettiin 02 Taksin lahjoittama termospullo, jonka lisäksi taksinkuljettaja sai Otaxin kahvikupin aamukahveja varten.

Kiitos vielä sekä Juhalle, että Liisalle, hyvä asiakaspalvelutyö palkitaan!