Taksiliikennelain korjaussarja ja vaadittavat koulutukset

Ennen lain liikenteen palveluiden voimaan astumista Epic Autokoulu valmisteli taksikoulutuksiaan vastaamaan tulevaa tarvetta. Epic Autokoulun koulutuslupa ja -ohjelmat on hyväksytty TrafiComilla ensimmäisten kouluttajien joukossa. Uudet kurssit ovat näkyvissä Epic Autokoulun taksikoulutuksiin erikoistuneilla nettisivulla www.epictaksikoulutus.fi/koulutukset/

Janne Huttunen, Epic Autokoulun aluepäällikkö, on jo pitkään tehnyt koulutusyhteistyötä Otaxin kanssa. “Aloitimme koulutusyhteistyön Otaxin kanssa jo vuonna 2017 ja vuonna 2018 lakimuutoksen tullessa voimaan, päivitimme koulutuksen vastaamaan kysyntää. Olemme kouluttaneet tänä aikana noin 300 uutta kuljettajaa” kertoo Janne.

Taksinkuljettajaksi?

Jatkossa jokaisen Otaxille taksinkuljettajaksi ryhtyvän tulee käydä erityisryhmien kuljettajakoulutus, joka sisältää Otaxin vaatimat brändi-osiot.  Näin erityisryhmien kuljettajakoulutus voidaan huomioida myös julkisissa taksipalveluhankinnoissa. 

Otaxi on vaatinut kaikilta kuljettajiltaan kuljettajakoulutuksen myös sen jälkeen, kun laki tätä ei enää ole vaatinut.  “Tämä on jo toinen lakimuutos, jonka ehdoilla toteutamme koulutuksia ja uskomme, että uusi koulutusrunko palvelee taas paremmin niin välitysyhtiön tarpeita, kuin työnantajia ja kuljettajia” lisää Janne.  Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajien ymmärrystä ja osaamista erityistä apua sekä huomioita tarvitseviin taksipalveluja käyttäviin asiakasryhmiin, kuten liikunta- ja toimintarajoitteisiin, vanhuksiin ja lapsiin, liittyvistä erityiskysymyksistä. Koulutuksen tarkoituksena on uudelle lainsäädännölle hallituksen esityksessä ilmaistun tavoitteen mukaisesti edistää erityisryhmiin kuuluvien taksipalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuudentunnetta kuljettajien erityisryhmiä koskevia valmiuksia kasvattamalla. 

Mikäli taksinkuljettaja on toiminut toisessa yrityksessä ennen Otaxiin tulemista, Otaxin taksinkuljettajakurssi tulee käydä myös tällöin. Otaxin taksinkuljettajakoulutus sisältää alalle valmentavan lähiopetuksen, käytännön harjoitteet (myös esteettömät asiakkaat ja apuvälineet), Kela-koulutuksen, OTAXI-brändikoulutuksen, verkko- ja lähiopetusmateriaalin. Näiden lisäksi koulutuksen jälkeen järjestetään Otaxin vaatima paikallistuntemus- ja laatukoe. Kurssin kesto on yhteensä 21h. 

Muutokset taksiyrittäjyydessä.

Taksiliikenneluvan uusia vaatimuksia ovat yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen kautta saavutettava taksiliikenteen ammatillinen pätevyys sekä yritys- ja yhteisötunnusta koskeva vaatimus. Yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen tavoitteena on parantaa alan toimijoiden taloushallinto- ja liiketoimintaosaamista ja varmistaa, että liikenteen harjoittajilla on riittävä perusosaaminen yritystoimintaan liittyvien pakollisten velvoitteiden, kuten verojen sekä eläkemaksujen, hoitamiseksi.

Jatkossa myös uusilta taksiyrittäjiltä vaaditaan lain mukaan taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe. Taksiliikenneluvan haltija, jonka liikennelupa on myönnetty ajalla 1.7.2018-30.4.2021 saa osallistua yrittäjäkokeeseen ilman, että on osallistunut yrittäjäkoulutukseen. Yrittäjäkoe on pakollinen siis myös 1.7.2018 jälkeen luvan saaneille. Koe tulee suorittaa 1.5.2022 mennessä tai lupa peruutetaan.

Otaxin toimitusjohtaja, Ville-Veikko Pohjola, pitää näitä lakimuutoksia erittäin positiivisina. ”Uusilta välitykseemme tulleilta yrittäjiltä olemme vaatineet tähänkin asti yrittäjäkoulutuksen, jonka Epic Autokoulu on uusille yrittäjillemme pitänyt. Koulutuksen tullessa valtakunnallisesti pakollisiksi niin kuljettajille, kuin taksiyrittäjille, tulee lisäämään taksialan luotettavuutta, parantamaan alan houkuttelevuutta ja tuomaan yleisesti asiakkaille varmasti parempaa palvelua. Uusilta Otaxi-yrittäjiltä tullaan 1.5.2021 jälkeen vaatimaan lainmukaisen yrittäjäkoulutuksen lisäksi myös Otaxille räätälöity kuljettajakoulutus.”, mainitsee Ville-Veikko Pohjola. ”On tärkeää, että autoilija pystyy ohjeistamaan omia kuljettajiaan asiassa kuin asiassa. Tällä painotamme yrittäjän vastuuta omien työntekijöidensä osaamisesta ja turvallisuudesta.”, jatkaa Pohjola.

Sekä kuljettajilta, että yrittäjiltä, Otaxin brändissä vaaditaan hyvä ja sujuva suomenkielentaito. Yleinen kielitutkintovaatimus on suomen kielessä keskitaso, YKI-tutkintona arvosana 4 tai parempi. Kuljettajan tai yrittäjän ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, mikäli hänellä on suomenkielisen tutkinnon (ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulun tai yliopiston) tutkintotodistus. Henkilö, joka on täyttänyt taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen, täyttää myös liikennepalvelulakiin tulevan uuden vaatimuksen, eikä henkilön tällöin ole välttämätöntä suorittaa liikennepalvelulain mukaista yrittäjäkoulutusta ja – koetta. Kyseinen asetus koskee heitä, joille liikennelupa on myönnetty ennen 1.7.2018.