Tiedote koulutuksista

Laki liikenteen palveluiden muutoksista on hyväksytty eduskunnassa. Tämän seurauksena Epic Autokoulu päivittää koulutukset välittömästi vastaamaan tarvetta. Uudet kurssit julkaistaan Epicin sivuilla lähiaikoina, OTAXI koulutuksiin liittyvä tieto päivittyy näiden mukaisesti nettisivuillemme. Muutos astuu voimaan 1.5.2021.

Epic Autokoulun koulutuslupa ja ohjelmat ovat tällä hetkellä TrafiComilla hyväksynnässä, ja kun hyväksynnät on saatu, kurssit julkaistaan sivuilla ja niille voi jälleen ilmoittautua. Alustavasti on tarkoitus aloittaa koulutukset ja yrittäjäkokeet toukokuun loppupuolella.

Kuljettajakoulutukset.
Taksinkuljettajat voivat osaamisensa täydentämiseksi käydä jatkossa myös laissa määritellyn vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen. Erityisryhmien kuljettajakoulutus voidaan huomioida myös julkisissa taksipalveluhankinnoissa.
• Koulutus sisältää esimerkiksi Kela- ja brändi-osiot.

Yrittäjäkoulutukset.
Taksiliikenneluvan uusia vaatimuksia ovat yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen kautta saavutettava taksiliikenteen ammatillinen pätevyys sekä yritys- ja yhteisötunnusta koskeva vaatimus. Yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen tavoitteena on parantaa alan toimijoiden taloushallinto- ja liiketoimintaosaamista ja varmistaa, että liikenteen harjoittajilla on riittävä perusosaaminen yritystoimintaan liittyvien pakollisten velvoitteiden, kuten verojen ja eläkemaksujen, hoitamiseksi.
• Taksiliikenneluvan haltija, jonka liikennelupa on myönnetty ajalla 1.7.2018-30.4.2021 saa osallistua yrittäjäkokeeseen ilman, että on osallistunut yrittäjäkoulutukseen. Yrittäjäkoe on pakollinen siis myös 1.7.2018 jälkeen luvan saaneille. Koe tulee suorittaa 1.5.2022 mennessä tai lupa peruutetaan.
• Henkilö, joka on täyttänyt taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen, täyttää myös liikennepalvelulakiin tulevan uuden vaatimuksen, eikä henkilön tällöin ole välttämätöntä suorittaa liikennepalvelulain mukaista yrittäjäkoulutusta ja – koetta. Eli koskee heitä, joille liikennelupa on myönnetty ennen 1.7.2018.

Tervetuloa mukaan Otaxin joukkoon!