Kuru-Taksi Oy tiedottaa

KULUTTAJA- JA KILPAILUVIRASTON PÄÄTÖS
Viite: Dnro KKV/250/14.00.00/2019

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto aloitti 1.3.2019 Kuru-Taksia koskevan tutkinnan kilpailulain (948/2011) vastaisista menettelyistä. Tutkinnan aikana Kuru-Taksi on antanut selvityksen toiminnastaan ja kiistänyt syyllistyvänsä kilpailulain vastaiseen toimintaan. Kuru-Taksi Oy korostaa edelleen, että sen toiminta on täyttänyt ja täyttää jatkossakin vallitsevan lainsäädännön vaatimukset.

Toista vuotta kestäneen tutkinnan jälkeen 3.6.2020 KKV on päättänyt poistaa Kuru-Taksi Oy:tä koskevan tutkinnan käsittelystä.
Kuru-Taksi Oy:n Yhtiökokous on 6.6.2020 päättänyt viitteessä mainitun päätöksen seurauksena antaa yhtiön hallitukselle valtuutuksen ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin. Yhtiö tulee joiltakin osin muuttamaan toimintatapojaan ja uudistamaan palvelusopimustaan.

Tulemme tiedottamaan, kun palvelusopimuksen muutokset ja yhtiökokouksen muu toimeksianto asian osalta on valmistunut.

Kuru-Taksi Oy
Hallitus

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Matti Pohjola puh. 040 045 1126