OTAXI Green – ympäristöystävällinen valinta taksiautoiluun

Suomessa yleinen asenneilmapiiri on autoilussakin painottumassa ympäristöystävälliseen suuntaan, samoin on tilanne ympäri maailmaa. Vaikka kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus on Suomessa vielä melko pieni, se on tasaisesti kasvussa ja vastaa muiden Euroopan maiden keskitasoa.

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivilla, vähäpäästöisillä ajoneuvoilla, tarkoitetaan autoja kuten sähköllä, vedyllä, kaasulla kokonaan tai osittain (ladattavat hybridit) käyviä autoja sekä flexifuel-autoja (korkeaseosetanoli-autoja). Myös bensa- ja dieselautoja voidaan määritellä vähäpäästöisiksi, mikäli niiden hiilidioksidipäästöt ovat tarpeeksi alhaiset.

OTAXI haluaa osaltaan kannustaa autoilijoitaan vähäpäästöisyyteen ja painottaa yritysten yhteiskuntavastuuta. Vähäpäästöisten autojen määrä on lähtenyt kasvuun autoilijoiden omista lähtökohdista ja kiinnostuksesta. Näiden yrittäjien ympärille OTAXI on lanseerannut OTAXI Green -vaihtoehdon, joka mahdollistaa asiakkaan valitsemaan ympäristöystävällisemmän taksin näin halutessaan.

OTAXI Green -ryhmän autovaatimukset perustuvat yleisiin EU-päästötasoihin ja rajoihin, jotka märittelevät, mitkä autot ovat vähäpäästöisiä. Hiilidioksidipäästöjen (CO2) maksimirajat OTAXI Green luokan autoissa on määritelty seuraavasti:
– Flexifuel (etanoli) ja biofuel (kaasu): päästöraja 150 g/km
– Bensa- ja diesel (sis. ladattavat hybridit): päästöraja 100 g/km

Näiden lisäksi kaikki täyssähköautot ovat tervetulleita OTAXI Green -ryhmään. Sähköauto on varteenotettava mahdollisuus autoilijoille tulevaisuudessa, kun latauspisteitä on paremmin saatavilla myös pohjoisessa.

Kun OTAXI Green -ryhmään lähdettiin kyselemään halukkuutta vähäpäästöisten autojen omistajilta, palaute oli äärettömän positiivista. Kaikki yrittäjät olivat halukkaita lähtemään mukaan ja Green-ryhmä perustettiin lopulta Oulussa 15 yrittäjän ja 17 auton voimin. Ryhmää aktiivisesti kokoamassa ollut Harri Häkämies ajaa itse biokaasuautolla. ”Etuina eivät ole pelkästään pienemmät päästöt, vaan myös pienempi verotus ja tätä kautta valinnan taloudellisuus. Alkusijoitus on verrattavissa normaaleihin diesel- ja bensa-autoihin.”, Häkämies kertoo. Häkämies tankkaa biokaasua Ruskon Kiertokaaren tankkausasemalla, joka on otettu käyttöön vuoden 2017 lopulla. Biokaasua saadaan biojätteestä sekä kaatopaikalle kasatusta eloperäisestä jätteestä. Biokaasu on täysin uusiutuva, kotimainen polttoaine, ja oululaisille 100% paikallinen.

Myös ajotavalla on merkitystä ja taloudellinen, polttoaineitta säästävä ajotapa vähentää samalla ajoneuvon CO2-päästöjä. OTAXI Green -ryhmän jäsenet suorittavat koulutuksen, jossa käydään simulaattorilla läpi ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen ajotapa.

OTAXI Green -ryhmän autoihin tulee tutun OTAXI -teippauksen lisäksi Green-teippaus kertomaan auton vähäpäästöisyydestä. OTAXI Green -logo yhdistää ekologisuudesta tutun lehtiteeman vihreään hiilijalanjälkeen, joka näkyy auton konepellissä, taksivalossa sekä kylkiteippauksessa. Tällä hetkellä Oulussa OTAXI Green -ryhmässä on sekä kaasuautoja että bensa-hybridejä. Vähäpäästöisemmän auton saa toivoa OTAXIlta taksintilausta soittaessa. Vähäpäästöisen auton taksihinnat ovat asiakkaalle samat kuin normaalin OTAXIn taksin hinnat.